Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Werkwijze - Huisregels

Huisregels

De eerste keer

Voor de eerste ochtend dat uw peuter onze opvang bezoekt raden wij u aan:
Breng uw peuter om 9:00 uur en haal hem/haar iets eerder op (bijvoorbeeld rond 11:00 uur).
Neem duidelijk en resoluut afscheid van uw kind en vertel dat u hem/haar straks weer komt halen.

Eten, drinken, kleding

Wilt u uw peuter iedere ochtend of middag alleen drinken meegeven en per 1 januari 2020 een lunch pakket? (s.v.p. de beker niet te vol doen!) Zowel op de beker als de deksel moet duidelijk de naam van de peuter vermeld staan om verwisseling te voorkomen.

In de kring eten we gezamenlijk een crackertje.

Aangezien er veel met water, zand, klei en verf gespeeld wordt, raden wij u aan om uw peuter praktische kleding te laten dragen. Wij kunnen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

S.v.p. peuters die nog niet zindelijk zijn een verschoning meegeven in een tas.

In verband met de kans op verwisseling verzoeken wij u de jassen en tassen duidelijk te voorzien van de naam van uw kind. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een permanente viltstift en het liefst op de voorzijde van de tas (niet binnenin), bij de jas uiteraard wel aan de binnenzijde.

Gedragregels

 • Om botsen en ongelukken te voorkomen mogen de kinderen niet rennen en wild spelen in de binnenspeelruimte.
 • Er mag niet wild gespeeld worden op het buitenspeelplein. D.w.z. geen botsingen tussen peuters met rijdend materiaal, gooien met zand, wilde renspelletjes, etc.
 • Uit veiligheidsoverwegingen mogen er géén kinderen in de keuken komen.
 • De kinderen mogen niet in de bergruimtes komen. Dit geldt voor zowel voor de binnen- als voor de buitenbergruimte.

Daarnaast hanteren wij nog de volgende gedragsregels:

 • We blijven zitten in de kring;
 • We pakken geen speelgoed af;
 • Als jij er niet mee speelt, mag een ander er mee spelen;
 • Wat op de tafels ligt of staat blijft daar ook;
 • Je mag niet op de tafels en stoelen staan;
 • Je mag een ander geen pijn doen, dus niet slaan, schoppen, knijpen, krabben, bijten, spugen of met voorwerpen gooien;
 • Je mag het speelgoed niet kapotmaken;
 • We ruimen allemaal samen op.

Verjaardag

Wij laten de verjaardag van uw kind natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarbij is het min of meer de gewoonte dat de peuter in zijn/haar eigen groep trakteert. Een kleine traktatie is al meer dan genoeg. Een peuterhand is snel gevuld! 
Ook als er een broertje of zusje is geboren mogen de kinderen trakteren.

Feesten

Ieder jaar is er voor de peuters een sinterklaasfeest en een zomerfeest als afsluiting van het schooljaar.

Ziekte

Bij een fikse verkoudheid, hoge koorts of bijvoorbeeld diarree, houdt u uw peuter thuis. Het kind zal zich niet prettig voelen op de speelzaal en andere kinderen lopen zo ook de kans om besmet te raken. 
Het komt wel eens voor dat uw peuter hangerig is zonder dat de oorzaak meteen duidelijk is. Komt u er niet uit neem dan contact op met de leidsters. Er heerst soms iets waar u misschien nog geen weet van heeft.

Wilt u de leidsters direct waarschuwen als uw peuter mogelijk een besmettelijke ziekte heeft of heeft gehad? De leidsters kunnen dan, indien nodig de andere ouders waarschuwen.

De eerste vier weken van een aaneengesloten ziekteperiode moeten worden doorbetaald. Daarna hebben de ouders/verzorgers de keuze om door te betalen of om boven aan de wachtlijst geplaatst te worden. U moet in een dergelijk geval wel tijdig contact opnemen met de contactpersoon.

Heeft uw kind hoofdluis? Dan bent u verplicht dit te melden bij de leidster. U moet uw kind thuis houden totdat het over is.

Situatie thuis

Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. 
We kunnen hierbij denken aan de komst van een nieuw gezinslid, een moeder die naar het ziekenhuis moet, een sterfgeval of een scheiding, een vriendje dat gaat verhuizen. Dergelijke dingen kunnen zo’n indruk maken op uw kind dat hij/zij prikkelbaar is of een gedragsverandering vertoont. Bespreek dit soort zaken altijd even met de leiding zodat wij er rekening mee kunnen houden.

Een vriendelijk verzoek

Wilt u, wanneer u met een van de leidsters iets wilt bespreken of gewoon eens wilt praten over hoe het met uw kind op de peuteropvang gaat, een afspraak maken met de betreffende leidster? In de tijd dat de kinderen gebracht en gehaald worden heeft de leidster haar aandacht nodig voor de kinderen. Zij heeft dan niet altijd de mogelijkheid om uitgebreid met ouders te praten.

Medicatie

Het is onze leidsters niet toegestaan uw kind medicijnen toe te dienen.

Samen houden wij het veilig!

Natuurlijk proberen wij uw peuter een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. 
Echter, u als ouder, verzorger, oppas, oma of opa die uw peuter brengt en haalt, kan hieraan een steentje bijdragen. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende:

 • Doe altijd (!) het hek achter u dicht. Kinderen mogen alleen met hun eigen ouders/verzorgers door het hek de parkeerplaats op en het hek mag alleen door volwassenen worden geopend.
 • Laat geen tassen met daarin sigaretten, medicijnen, aanstekers etc. onbewaakt achter terwijl u uw peuter wegbrengt. Deze tasjes zijn hoogst interessant voor andere peuters, maar wel gevaarlijk!
 • Zet autostoeltjes, buggy’s of kinderwagens van meegebrachte broertjes/zusjes aan de kant zodat anderen hier geen last van hebben.
 • Geef geen plastic tasjes mee aan uw peuter voor zijn/haar spulletjes.
 • Knip lange koordjes aan truien/jassen/broeken af. Uw kind kan hierin verstrikt raken.

Dit is in het belang van alle peuters!!