Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Aan En Afmelden - Aanmelden

Aanmelden

 Je kunt je peuter vanaf 1 jaar opgeven voor de peuteropvang. Je peuter komt dan in aanmerking voor plaatsing vanaf 2 jaar. De termijn waarop tot plaatsing kan worden overgegaan is afhankelijk van de doorstroming binnen de groepen en de plaats die jullie peuter op de wachtlijst heeft.

Schrijf je peuter tijdig in! Het inschrijven verplicht je tot niets. Op het moment dat je peuter aan de beurt is, beslis je of je van dit recht gebruik wilt maken. Als je peuter nog niet aan plaatsing toe is dan behoudt je de ‘bovenste’ plaats op de lijst.

Klik op deze link voor een inschrijfformulier:

De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens ons privacyreglement. Op het inschrijfformulier kun je je wensen kenbaar maken. Na inschrijving ontvang je een bericht van de datum van plaatsing en de dagdelen waarop jullie peuter De Minisoos kan bezoeken en een mail met gegevens voor uw ouderlogin/app. Via deze mail kun je de ouderlogin/app activeren en een eigen wachtwoord kiezen. Daarna is de ouderlogin bereikbaar via onze website. Of je kunt de ouderapp downloaden via de appstore. De app is te vinden onder de naam KOVnet.

Via de ouderlogin en app kun je:

- overeenkomst bekijken;

- facturen terugzien en downloaden;

- jaaroverzicht raadplegen en downloaden;

- gegevens wijzigen;

- alle documenten inzien zoals pedagogisch beleid, protocollen, ziektebeleid enz enz.

Voorafgaand aan de plaatsingsdatum nodigen wij jullie uit voor een intakegesprek. Ook jullie peuter is natuurlijk van harte welkom.  Bij plaatsing wordt de plaatsingsovereenkomst opgesteld en dient deze, tezamen met de machtiging tot automatische incasso, door de ouders/verzorgers digitaal te worden ondertekend.

Wil je eens komen kijken en kennismaken met de pedagogisch medewerksters?

Mail naar info@minisoos.nl of bel in de ochtend met de Minisoos (tel.nr.: 033 258 8587) en maak een afspraak.

Je bent van harte welkom!