Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Werkwijze - Klachten

Klachten

Hebt u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende leidster. Blijf als ouder nooit lopen met een onplezierig gevoel of gedachte als het gaat over uw kind op de Minisoos. Mocht u er met de leidster niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met Simone.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.  

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang.

Het klachtenreglement ligt ter inzage op de peuterspeelzaal in de informatiemap voor de ouders