Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Werkwijze - Werkwijze

Werkwijze

Plaatsing

Peuters kunnen geplaatst worden vanaf ca. 2 ½ tot ca. 4 jaar. Plaatsing geschiedt voor 2 dagdelen per week. In overleg met de leidsters is het soms mogelijk een kind voor meer dagdelen te plaatsen.

Proeftijd

De eerste 4 weken beschouwen we als een wederzijdse proeftijd. Als blijkt dat uw peuter niet kan wennen, kunnen de leidsters adviseren uw peuter van de speelzaal af te nemen om het evt. op een later tijdstip opnieuw te proberen.

Overdrachtsdossier

In samenwerking met de basisscholen, de Gemeente en stichting Spectrum werken wij met een observatiesysteem dat tegelijkertijd ook dient als overdrachtsdossier naar de basisschool. Het doel hiervan is de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool soepeler te laten verlopen. Het grote voordeel hiervan is dat kinderen met een eventuele achterstand of juist met een voorsprong op school sneller de juiste begeleiding krijgen. 
Door middel van 10-minutengespreken wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind. U wordt dan ook gevraagd toestemming te geven, door te tekenen, zodat het overdrachtsformulier opgestuurd kan worden naar de desbetreffende basisschool. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot een leidster.

Begeleiding/ advies

In sommige gevallen kan er een aanleiding bestaan om het gedrag of de ontwikkeling van uw peuter ter sprake te brengen. Voor begeleiding of advies kunnen de leidsters zich wenden tot de consultatiebureauarts. Deze is medisch adviseur van de peuterspeelzaal. 
Daarnaast vindt er een screening plaats door de logopediste. Hierdoor kunnen achterstanden in taal- en of spraakontwikkeling vroegtijdig worden ontdekt.

Jeugdhulpverleningsnetwerk Scherpenzeel

Dit netwerk is een overleg van alle organisaties die op het gebied van onderwijs, jeugdwerk, veiligheid, gezondheidszorg en hulpverlening voor de jeugd werkzaam zijn. De peuterspeelzaal neemt deel aan dit netwerk, om bij eventuele zorgelijke situaties snel de juiste hulp te bieden. Voor meer informatie over dit jeugdnetwerk zijn er folders op de peuterspeelzaal.