Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Info - Veiligheid

Veiligheid

Bij aankoop van nieuw speelgoed letten we natuurlijk op de veiligheid van het speelgoed. Tafels en banken zijn van degelijke kwaliteit en schoonmaakmiddelen staan op veilige hoogte. We bieden een divers aanbod aan (spel)materiaal. De materialen zijn passend bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen in de betreffende groep. Materialen waar kinderen zelfstandig mee kunnen spelen worden zodanig opgeborgen dat kinderen uitgenodigd worden de materialen zelf te pakken, te gebruiken op een geschikte plaats en zelfstandig weer op te kunnen ruimen. De materialen zijn uiteraard veilig en stimuleren de fantasie van de kinderen. We streven ernaar om kinderen een afwisselende, maar overzichtelijke keuze te bieden aan materiaal, waarbij er rekening mee gehouden wordt dat kinderen niet overprikkeld raken. Daarnaast zorgen we ervoor dat de materialen recht doen aan diversiteit en verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren. Materiaal wordt genderneutraal aangeboden. Al het (spel)materiaal is voor jongens en meisjes.

De speelmaterialen zijn over het algemeen duurzaam gemaakt en oa van hout, rubber, rvs en biologisch plastic. Er is ook aandacht voor de kwaliteit en houdbaarheid. Duurzaam speelgoed betekent onverwoestbaar en steeds opnieuw toepasbaar: door er generaties lang op verschillende manieren, met open einde, mee te kunnen spelen. Spelen is zoiets natuurlijks dat ieder kind het zal doen, zelfs zonder speelgoed voor handen. Wij kunnen kinderen stimuleren tot “goed spelen” waarbij vaardigheden worden ontwikkeld waar kinderen hun hele leven plezier van hebben. Door hun zintuigen te stimuleren bijv. Door ze uit te dagen hun inlevingsvermogen en creativiteit te gebruiken en door ze kennis te laten maken met bewuste keuzes in materialen. Voorbeelden van materialen zijn de regenboog met diverse bogen in verschillende kleuren. Deze kunnen gebruikt worden om met de auto onderdoor te rijden, de pop kan erin gewiegd worden, de bogen kunnen gestapeld worden etc. Het biedt veel mogelijkheden waardoor het kind uitgedaagd wordt. Een ander voorbeeld zijn houten auto’s. Een rode auto met sirenes en een ladder is een brandweer. Een houten auto zonder details, kan alles zijn: een brandweer, een auto, een camper of een schoolbus. Het laat meer over aan de verbeeldingskracht van een kind.

Een ontruimingsplan is op de locatie aanwezig. Op de peuteropvang is een brandblusapparaat aanwezig. De brandweer houdt ieder jaar een inspectie.

Er is altijd een leidster aanwezig die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma. Ook is er altijd een leidster aanwezig met een BHV-diploma. 

Tijdens het spelen is er toezicht op de kinderen door de pedagogisch medewerksters en/of een stagiaire.

Het rapport veiligheid en gezondheid kunnen ouders terugvinden in de ouderapp . Aan de hand van het rapport worden alle risico’s met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid aangepakt.

 
Er vindt ieder jaar in opdracht van de gemeente Scherpenzeel een GGD-inspectie plaats. De meest recente GGD-rapportages vind je hier.