Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Info - Veiligheid

Veiligheid

Bij aankoop van nieuw speelgoed letten we natuurlijk op de veiligheid van het speelgoed: creatief materiaal is gifvrij. Tafels en banken zijn van degelijke kwaliteit en op volwassen hoogte (vanwege de Arbo-normen). Schoonmaakmiddelen staan op veilige hoogte.

Een ontruimingsplan is in de speelruimtes aanwezig. Op de peuterspeelzaal is een brandblusapparaat aanwezig. De brandweer houdt ieder jaar een inspectie.

Er is altijd een leidster aanwezig die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma.

Tijdens het spelen is er toezicht op de kinderen door de pedagogisch medewerksters en/of een stagiaire.

Het rapport veiligheid en gezondheid ligt ter inzage in de map voor de ouders op de peuterspeelzaal . Aan de hand van het rapport worden alle risico’s met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid aangepakt.

 
Er vindt ieder jaar in opdracht van de gemeente Scherpenzeel een GGD-inspectie plaats. De meest recente GGD-rapportages vindt u hier.