Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Praktische Zaken - Openingstijden

Openingstijden

Vanaf januari 2020

Maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8:45 tot 12:45 uur

• U wordt verzocht uw kind te brengen tussen 8:45 en 9:00 uur

• Het ophalen van uw kind dient te geschieden tussen 12:30 en 12:45 uur

 

Wilt u zich zoveel mogelijk aan deze tijden houden.

Dit is voor de peuters en de pedagogische medewerksters prettig.

Als een ouder c.q. verzorger om 12:45 uur niet aanwezig is, 

wordt het door u opgegeven contactadres gebeld.