Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Over Minisoos - Thema's

Thema's

De peuterspeelzaal wordt steeds meer als een voorschoolstraject gezien. Alle leidsters hebben of volgen op dit moment een VVE opleiding. VVE staat voor voorschoolse en vroegschoolse educatie.

Vanaf 1 januari 2019 hebben alle leidsters recht op coaching. Deze coaching word aangeboden door een gekwalificeerde beleidsmedewerkster/coach, zoals benoemd in de CAO kinderopvang 2018-2019.

Uitgangspunt van deze coaching is de persoonlijke coachvraag van de leidsters. Hiervoor wordt elk jaar POP (persoonlijk ontwikkelplan) gesprekken met de locatie coördinator gevoerd waaruit kan worden opgemaakt wat deze coachvraag is en wat de leidsters nodig hebben om te kunnen ontwikkelen. Samen met de pedagogisch coach zal worden gekeken naar een passend coachtraject. 

Naast de individuele coachvraag kan er ook gekozen worden voor team coaching of het geven van training. Uitgangspunt hierbij is het bevorderen van de pedagogische vaardigheden.

In de informatiemap voor ouders is het opleidingsplan inzichtelijk.

In de toekomst gaan de basisscholen steeds meer samenwerken met de peuterspeelzalen. Een begin hebben wij al gemaakt met het kindvolgdossier. Het werken met een thema past hier goed bij. Binnen een thema kunnen wij gericht spel en leermateriaal aanreiken. Ouders hoeven zich geen zorgen te maken, de speelzaal gaat echt niet op een kleuterschool lijken, het gaat allemaal nog spelenderwijs. Alle activiteiten zijn gericht op het thema van die periode.

Het thema staat aangegeven op het prikbord, waar men ook kan zien wie er jarig is, welke kinderen voor het eerst komen, welke kinderen afscheid nemen, wie er die ochtend of middag hulpouder is en andere bijzonderheden.

De leidsters proberen zoveel mogelijk alle activiteiten aan te passen aan het thema, puzzeltjes, spelletjes,verhaaltjes en liedjes, het speelgoed wat er aangeboden wordt, het past allemaal in het thema.

Thema´s voor de komende tijd

In september beginnen wij op de speelzaal weer met veel nieuwe peuters, eerst weer lekker wennen aan elkaar, wat mag wel en wat mag niet, er zijn niet zo veel regeltjes en hoe is de structuur, wij proberen wel zo consequent mogelijk te zijn, Dit geeft voor de kinderen rust en veiligheid. Liefde en respect voor elkaar, spelen, delen, gezelligheid, In deze warme sfeer hopen wij dat iedereen zich gelukkig voelt. En mocht er dan toch eens een beetje ruzie zijn, kijken wij eerst of onze peuters er zelf uitkomen anders zijn wij er en dan hoort daar sorry zeggen en een knuffel bij. En is het kind hiervoor te verlegen of nog te boos komt het op een ander moment ook weer goed. De Thema’s zijn er om spelenderwijs ook nog veel te leren, dit komt terug in de werkjes, spelletjes , rollenspellen, verhaaltjes en liedjes. Gemiddeld maken wij elke week een werkje wat betrekking heeft op het thema, het resultaat is minder belangrijk het gaat vooral om het lekker bezig zijn. Er zijn ook weken zonder Thema, er mag dan even lekker gekleid en geklierderd worden zonder dat het iets wordt. Ook dit is voor een kind belangrijk dat het niet altijd iets hoeft voor te stellen maar dat het gewoon fijn is om te doen.
De leidster staan altijd open voor uw vragen, over uw kind maar ook vragen over het hoe en waarom over ons doen en laten.En natuurlijk is er ook altijd tijd voor uw vragen of zorgen omtrend uw kind.

De volgende thema’s komen na de vakantie aan bod:

  • Vakantie
  • Water
  • Huisdieren
  • Herfst
  • Sinterklaas
  • Kerst

Er kan voor komen dat er iets bijzonders gebeurd bijvoorbeeld een hittegolf in september of sneeuw in november daar haken wij natuurlijk op in.