Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Werkwijze - Doelstelling

Doelstelling

Het peuterspeelzaalwerk in Nederland is onderverdeeld in ambitieniveaus. Dit wordt in de beleidsregels kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk vastgelegd door het College van de Gemeente Scherpenzeel. In deze beleidsregels staan de eisen van de 3 ambitieniveaus. wij vallen als peuterspeelzaal onder ambitieniveau 1.

Ambitieniveau 0 : ‘spelen en ontmoeten’

Ambitieniveau 1 : ‘spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren’

Ambitieniveau 2 : ‘spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.

In deze beleidsregels staan ook de voorwaarden waaraan je als peuterspeelzaal moet voldoen. Zoals bijvoorbeeld, de oppervlakte speelruimte, groepen en groepsgrootte, aantal beroepskrachten of begeleiders per groep en bepaalde procedures zoals het aanmelden van een peuter, klachtenregeling etc.

 

Onze doelstelling

‘Het leveren van een bijdrage aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw peuter(s)’

Uitgangspunt hierbij is dat de peuter in de peuterspeelzaal in aanraking komt met een omgeving die een ander beroep doet op de peuter en andere mogelijkheden biedt dan thuis.

In de speelzaal worden ontplooiingskansen gegeven voor

  • sociale ontwikkeling (contact met anderen)
  • emotionele ontwikkeling (gevoelsontwikkeling)
  • cognitieve ontwikkeling (verstandelijke ontwikkeling)
  • motorische ontwikkeling (bewegen)

De peuterspeelzaal wil zowel de groep als de individuele peuter ontplooiingskansen bieden. Hoe functioneert een peuter in de groep?

Het spel neemt bij peuters een centrale plaats in.

Voor de peuter is dit een middel om te experimenteren met eigen mogelijkheden en op deze manier verschillende vaardigheden te ontwikkelen. In het spel leert de peuter zijn eigen grenzen kennen, maar ook die van het materiaal en andere personen.

Gezien de leeftijd van de peuter bestaat er nog een heel grote afhankelijkheid van volwassenen in zijn/haar omgeving. De sociale ontwikkeling begint pas op gang te komen. Dit betekent dat in de peuterspeelzaal veel begeleiding nodig is.

Ouders spelen bij ons een belangrijke rol, omdat de speelzaal haar beleid mede afstemt op het verwachtingspatroon van de ouders. Dit kan d.m.v. overleg, maar vooral doordat ouders in de speelzaal zelf assisteren als hulpouder.

 

Pedagogisch beleidsplan

Voor het pedagogische beleidsplan klik hier.